Vaš darilni bon

Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni


S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni družba Peek & Cloppenburg d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Družba) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov Družbe.

1. Splošno

1.1. Darilni bon je izkazni papir, ki ga Družba izda proti plačilu v obliki listine in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji Družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja.


2. Obveznost Družbe

2.1. Obveznost Družbe iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo poljubne vrednosti je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice) v katerikoli prodajalni Družbe v Sloveniji.


2.2. Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.2.3. Obveznost Družbe iz darilnega bona preneha s tem, ko ga Družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov iz 4.1 teh splošnih pogojev.

3. Pravice imetnika darilnega bona

3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli prodajalni Družbe v Sloveniji. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje bona in je na darilnem bonu natisnjen. Če je zadnji dan veljavnosti darilnega bona dan, ko prodajalna Družbe v Sloveniji ne posluje, lahko prinosnik bon unovči še prvi delovni dan po poteku veljavnosti bona.


3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži Družbi kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, ima imentik darilnega bona na izbiro naslednje možnosti: lahko od Družbe zahteva izdajo novega darilnega bona v vrednosti preostalega zneska (veljavnost novega bona je 12 mesecev od izdaje prvotnega bona) ali pa zahteva, da mu Družba razliko izplača v gotovini.3.3. V primeru, da potrošnik v roku 8 dni od dneva nakupa Družbi vrne blago, ki ga je plačal z bonom, lahko zahteva, da mu Družba bodisi blago zamenja za drugo blago (npr. blago druge številke) ali da mu vrne z bonom plačani znesek v gotovini ali da mu vrne bon (skupaj z morebitnim v gotovini plačanim zneskom).


3.4. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.


4. Ostala določila

4.1. Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bom za neveljavnega.

4.2. Družba zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

4.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani Družbe na naslovu http://www.peek-cloppenburg.si ter v vseh prodajalnah družbe v Sloveniji.


4.4. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi boni brez posebne najave.


4.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 12.2007

nazaj

Z namenom izboljšanja uporabe te spletne strani uporabljamo piškotke. S klikom na opcijo "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij o uporabi piškotkov kliknite tu.